Personvernerklæring

Personvernet ditt og sikkerheten til dataene dine er svært viktig for oss hos Eleiko. Nedenfor har vi uthevet retningslinjene våre og tiltak vi iverksetter for å sikre overholdelse av GDPR. Vi er transparente med hensyn til informasjonstypene vi samler inn og deler ikke informasjonen din med noen utenfor Eleiko Group og dets datterselskaper. Vi gir deg enkle måter du kan bruke for å kontrollere informasjonen du deler med oss, og oppfordrer deg til å kontakte oss med eventuelle spørsmål og henvendelser.  

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER  

1. INNLEDNING 

1.1 Vi etterstreber å ivareta personvernet til våre kunder og besøkende på nettsidene våre.  

1.2 Denne policyen gjelder der vi opptrer som en behandlingsansvarlig med hensyn til personopplysningene til kundene våre og besøkende på nettstedet; med andre ord, hvor vi bestemmer formålene og midlene for behandlingen av disse personopplysningene.  

1.3 Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. I den grad disse informasjonskapslene ikke er strengt nødvendige for levering av nettstedet og tjenestene våre, vil vi be deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler når du først besøker nettstedet vårt.  

1.4 Nettsiden vår inneholder personvernkontroller som påvirker hvordan vi vil behandle personopplysningene dine. Ved hjelp av personvernkontrollene kan du spesifisere om du vil motta direkte markedsføringskommunikasjon og begrense publiseringen av informasjonen din. Du får tilgang til personvernkontrollene via https://eleiko.com/privacy-policy.  

1.5 I denne policyen refererer «vi», «oss» og «våre» til Eleiko Group AB, et svensk selskap med registreringsnummer 556904-8498. For mer informasjon om oss, se avsnitt 19.  

2. HVORDAN VI BRUKER DINE PERSONOPPLYSNINGER  

2.1 I seksjon 2 har vi beskrevet følgende:  
(a) De generelle kategoriene av personopplysninger som vi kan behandle;  
(b) i tilfelle av personopplysninger som vi ikke fikk direkte fra deg, kilden og spesifikke kategorier av disse dataene;  
(c) Formålet med behandlingen av personopplysninger; og  
(d) det juridiske grunnlaget for behandlingen.  

2.2 Vi kan behandle data om bruken din av nettstedet vårt og tjenestene våre («bruksdata»). Bruksdataene kan omfatte din IP-adresse, geografiske plassering, nettlesertype og versjon, operativsystem, henvisningskilde, lengde på besøk, sidevisninger og nettstedsnavigasjonsstier, samt informasjon om tidspunktet, frekvensen og mønsteret for din bruk av tjenestene. Google Analytics er kilden til bruksdataene.  

2.3 Vi kan behandle dine kontodata («kontodata»). Kontodataene kan inneholde navnet ditt og e-postadressen din. Du eller din arbeidsgiver er kilden til kontodataene. Kontodataene kan behandles med det formål å drive nettstedet vårt, tilby tjenestene våre, sikre sikkerheten til nettsiden vår og tjenestene våre, vedlikeholde sikkerhetskopier av databasene våre og kommunisere med deg. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, det vil si riktig administrasjon av nettstedet og virksomheten ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å iverksette tiltak, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.  

2.4 Vi kan behandle informasjonen din som er inkludert i din personlige profil på nettsiden våre («profildata»). Profildataene kan inneholde navn, adresse, telefonnummer, e -postadresse, kjønn, fødselsdato. Profildataene kan behandles med det formål å muliggjøre og overvåke din bruk av nettsiden vår og tjenestene våre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, det vil si riktig administrasjon av nettstedet og virksomheten ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å iverksette tiltak, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.  

2.5 Vi kan behandle dine personopplysninger som er gitt i løpet av bruken av våre tjenester («tjenestedata»). Tjenestedataene kan inneholde navn, e-postadresse, adresse, telefonnummer, type tjeneste. Du er kilden til tjenestedataene. Du eller din arbeidsgiver er kilden til tjenestedataene. Tjenestedataene kan behandles med det formål å drive nettstedet vårt, tilby tjenestene våre, sikre sikkerheten til nettsiden vår og tjenestene våre, vedlikeholde sikkerhetskopier av databasene våre og kommunisere med deg. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, det vil si riktig administrasjon av nettstedet og virksomheten ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å iverksette tiltak, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.  

2.6 Vi kan behandle informasjon som du legger ut for publisering på nettsiden vår eller gjennom våre tjenester («publiseringsdata»). Publiseringsdataene kan behandles med det formål å muliggjøre og overvåke din bruk av nettsiden vår og tjenestene våre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, det vil si riktig administrasjon av nettstedet og virksomheten.  

2.7 Vi kan behandle informasjon i alle forespørsler du sender til oss angående varer og/eller tjenester («forespørselsdata»). Forespørselsdataene kan behandles med det formål å tilby, markedsføre og selge relevante varer og/eller tjenester til deg. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke.  

2.8 Vi kan behandle informasjon relatert til våre kundeforhold, herunder kundekontaktinformasjon («kundeforholdsdata»). Data om kunderelasjonen kan inneholde navnet ditt og kontaktopplysningene dine. Du er kilden til kunderelasjonsdataene. Kundeforholdsdata kan behandles med det formål å administrere relasjonene våre med kunder, kommunisere med kunder, føre journal over disse kommunikasjonene og markedsføre våre produkter og tjenester for kunder. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, det vil si riktig administrering av våre kunderelasjoner.  

2.9 Vi kan behandle informasjon i forbindelse med transaksjoner, inkludert kjøp av varer og tjenester, som du inngår med oss og/eller gjennom nettsiden vår («transaksjonsdata»). Transaksjonsdata kan inneholde dine kontaktopplysninger, dine kort-/betalingskildeopplysninger og transaksjonsopplysningene. Transaksjonsdataene kan behandles med det formål å levere de kjøpte varene og tjenestene og føre riktig oversikt over disse transaksjonene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å iverksette tiltak, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt og våre juridiske interesser, det vil si riktig administrering av nettsiden og virksomheten vår.  

2.10 Vi kan behandle informasjon du gir oss for å abonnere på e-postvarsler og/eller nyhetsbrev («varslingsdata»). Varslingsdataene kan behandles for å sende deg relevante varsler og/eller nyhetsbrev. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å iverksette tiltak, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.  

2.11 Vi kan behandle informasjon som finnes i eller er relatert til all slags kommunikasjon du sender til oss («korrespondansedata»). Korrespondansedata kan inneholde kommunikasjonsinnholdet og metadata knyttet til kommunikasjonen. Nettsiden vår vil generere metadataene knyttet til kommunikasjoner som er foretatt ved bruk av kontaktskjemaene på nettsiden. Korrespondansedataene kan behandles med det formål å kommunisere med deg og journalføring. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse, nemlig riktig administrasjon av nettstedet vårt og virksomheten vår.

2.12 Vi kan behandle alle dine personopplysninger beskrevet i disse retningslinjene der det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, enten det er i rettsforhandlinger eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, det vil si beskyttelse og forsikring av våre juridiske rettigheter, dine juridiske rettigheter og andres juridiske rettigheter.  

2.13 Vi kan behandle alle dine personopplysninger beskrevet i disse retningslinjene der det er nødvendig for formålene med å skaffe eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risiko eller innhente profesjonell rådgivning. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, det vil si riktig beskyttelse av virksomheten vår mot risikoer  

2.14 I tillegg til de spesifikke formålene for behandling av dine personopplysninger som er beskrevet i denne seksjon 2, kan vi også behandle alle dine personopplysninger der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk plikt som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen fysisk person.  

2.15 Ikke gi oss en annen persons personopplysninger, med mindre vi ber deg om å gjøre det.  

3. AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING ER IKKE AKTUELT  

4. UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE  

4.1 Vi kan utlevere personopplysningene dine til ethvert medlem av vår gruppe av selskaper (dette betyr våre datterselskaper, vårt ultimate forvaltningsselskap og alle dets datterselskaper) i den grad det er rimelig nødvendig for formålene, og på de juridiske grunnlagene, som er beskrevet i denne policyen. Du finner informasjon om vår gruppe av selskaper på https://eleiko.com/contact  

4.2 Vi kan utlevere dine personopplysninger til våre forsikringsselskaper og/eller profesjonelle rådgivere i den utstrekning det er rimelig nødvendig for å skaffe eller opprettholde forsikringsdekning, administrere risiko, innhente profesjonell rådgivning, eller for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, enten det er i rettsforhandlinger eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.  

4.3 Finansielle transaksjoner knyttet til nettstedet og tjenestene våre kan håndteres av våre betalingstjenesteleverandører, Paypal og DIBS Payment Services AB. Vi vil bare dele transaksjonsdata med våre betalingstjenesteleverandører i den grad det er nødvendig for å behandle betalingene dine, refundere slike betalinger og behandle klager og spørsmål i forbindelse med slike betalinger og refusjoner. Du finner informasjon om betalingstjenesteleverandørers personvernregler og fremgangsmåter på https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full og https://cdn.dibspayment.com/contracts/psp/psp_general_terms_sv.pdf   

4.4 I tillegg til de spesifikke utleveringene av personopplysninger som er beskrevet i denne seksjonen 4, kan vi utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for å overholde en juridisk plikt som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen fysisk person. Vi kan også utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, enten det er i rettsforhandlinger eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.  

5. INTERNASJONAL OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE  

5.1 I denne seksjonen 5 gir vi informasjon om omstendighetene der personopplysningene dine kan overføres til land utenfor EU utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).  

5.2 Vi og våre andre gruppeselskaper har kontorer og anlegg som kan finnes på nettadressen https://www.eleiko.com/contact. EU-kommisjonen har tatt en «adekvat beslutning» med hensyn til personvernloven i hvert av disse landene. Overføringer til hvert av disse landene vil bli beskyttet av passende garantier, nemlig bruk av standard databeskyttelsesklausuler som er vedtatt eller godkjent av EU-kommisjonen, en kopi som kan fås på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.    

5.3 Hostingfasilitetene for nettstedet vårt ligger i Sverige. EU-kommisjonen har tatt en «adekvat beslutning» med hensyn til personvernloven i hvert av disse landene. Overføringer til hvert av disse landene vil bli beskyttet av passende garantier, nemlig bruk av standard databeskyttelsesklausuler som er vedtatt eller godkjent av EU-kommisjonen, en kopi du kan få fra https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.    

5.4 Du erkjenner at personopplysninger som du sender inn for publisering via nettstedet vårt eller tjenestene våre, kan være tilgjengelige via internett over hele verden. Vi kan ikke forhindre bruk (eller misbruk) av slike personopplysninger av andre.  

6. LAGRING OG SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER  

6.1 Denne seksjon 6 inneholder retningslinjer og prosedyrer for lagring av data, som er utformet for å sikre at vi overholder våre juridiske forpliktelser når det gjelder lagring og sletting av personopplysninger.    

6.2 Personopplysninger som vi behandler for noen slags formål, skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for dette formålet eller disse formålene.    

6.3 Vi beholder dine personopplysninger på følgende måte:    
(a) Personopplysninger vil bli oppbevart i minst 10 år etter 25. mai 2018 og i maksimalt 20 år etter 25. mai 2018.    

6.4 Til tross for de andre klausulene i denne seksjon 6, kan vi beholde dine personopplysninger der slik oppbevaring er nødvendig for å overholde en juridisk plikt som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen fysisk person.  

7. SIKKERHETEN TIL PERSONOPPLYSNINGER  

7.1 Vi vil ta passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for å sikre dine personopplysninger og for å forhindre tap, misbruk eller endring av dine personlige data.    

7.2 Vi lagrer alle dine personopplysninger på sikre servere, personlige datamaskiner og mobile enheter, og i sikre manuelle registreringssystemer.    

7.3 Vi lagrer alle dine personopplysninger på sikre servere, personlige datamaskiner og mobile enheter, og i sikre manuelle registreringssystemer.    

7.4 Du er innforstått med at overføring av ukrypterte (eller utilstrekkelig krypterte) data over internett er usikkert, og vi kan ikke garantere sikkerheten til data som sendes over internett.   

7.5 Du bør sikre at passordet ditt ikke er utsatt for å bli gjettet, enten det er av en person eller et dataprogram. Du har ansvaret for å oppbevare passordet du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt konfidensielt, og vi vil ikke be deg om passordet ditt (unntatt når du logger på nettstedet vårt).  

8. ENDRINGER  

8.1 Vi kan fra tid til annen oppdatere disse retningslinjene ved å publisere en ny versjon på nettstedet vårt.   

8.2 Du bør sjekke denne siden med jevne mellomrom for å forsikre deg om at du er fornøyd med eventuelle endringer i disse retningslinjene.    

8.3 Vi vil varsle deg om viktige endringer i disse retningslinjene via e-post eller via det private meldingssystemet på nettstedet vårt.  

9. DINE RETTIGHETER  

9.1 I denne seksjonen 9 har vi sammenfattet rettighetene du har i henhold til personvernloven. Noen av rettighetene er komplekse, og ikke alle detaljene er inkludert i våre sammendrag. Av denne grunn bør du lese relevante lover og veiledninger fra reguleringsmyndighetene for å få en fullstendig forklaring på disse rettighetene.    

9.2 Dine viktigste rettigheter under personvernloven er:  
(a) retten til tilgang;  
(b) retten til korrigering;  
(c) retten til sletting;  
(d) retten til å begrense behandling;  
(e) retten til å gjøre innsigelse mot behandling;  
(f) retten til dataportabilitet;  
(g) retten til å klage til en tilsynsmyndighet; og  
(h) retten til å trekke tilbake samtykket.    

9.3 Du har rett til bekreftelse på om vi behandler dine personopplysninger eller ikke, og der vi gjør det, få tilgang til personopplysningene, sammen med en viss tilleggsinformasjon. Denne tilleggsinformasjonen inkluderer detaljer om formålene med behandlingen, hvilke kategorier personopplysningene gjelder og mottakerne av personopplysningene. Forutsatt at andres rettigheter og friheter ikke blir berørt, vil vi gi deg en kopi av dine personopplysninger. Den første kopien vil bli levert gratis, men ytterligere kopier kan være underlagt et rimelig gebyr. Du får tilgang til dine personopplysninger ved å besøke https://www.eleiko.com/account when logged into our website.    

9.4 Du har rett til å få rettet enhver uriktig opplysning om deg og, med tanke på formålet med behandlingen, å fullføre eventuelle ufullstendige personopplysninger om deg.    

9.5 Under visse omstendigheter har du rett til å få slettet dine personopplysninger uten unødig forsinkelse. Disse omstendighetene inkluderer: personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for; du trekker tilbake samtykket til samtykkebasert behandling; du gjør innsigelse mot behandlingen under visse regler i gjeldende personvernlovgivning; behandlingen er for direkte markedsføring; og personopplysningene er urettmessig behandlet. Det er imidlertid unntak fra retten til sletting. De generelle unntak inkluderer hvor behandling kreves: for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon; for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.    

9.6 Under visse omstendigheter har du rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Disse omstendighetene er: du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene; behandlingen er urettmessig, men du gjør innsigelse mot sletting; vi trenger ikke lenger personopplysningene i forbindelse med vår behandling, men du trenger personopplysninger for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav; og du har gjort innsigelse mot behandling i påvente av bekreftelse av denne innsigelsen. I tilfeller hvor behandlingen er begrenset på dette grunnlaget, kan vi fortsette å lagre dine personopplysninger. Imidlertid vil vi bare behandle det på annen måte: med ditt samtykke; for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav; for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person; eller av grunner av viktig offentlig interesse.   

9.7 Du har rett til å gjøre innsigelse mot behandlingen av dine personopplysninger på grunnlag knyttet til din spesielle situasjon, men bare i den grad det juridiske grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for: utførelsen av en oppgave utført i offentlig interesse eller i utøvelse av offisiell myndighet gitt oss; eller formålene med de legitime interessene som vi eller en tredjepart forfølger. Hvis du gjør en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle personopplysningene, med mindre vi kan vise til en veloverveid juridisk basis for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for etableringen, utøvelsen eller forsvaret av juridiske krav.  

9.8 Du har rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål (inkludert profilering for direkte markedsføringsformål). Hvis du gjør en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger for dette formålet.  

9.9 Du har rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål på bakgrunn av din særegne situasjon, med mindre behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave som er utført av hensyn til offentlig interesse.  

9.10 I den grad det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine er:  
(a) samtykke; eller  
(b) at behandlingen er nødvendig for utførelsen av en kontrakt du er part i, eller for å iverksette tiltak for din forespørsel før du inngår en kontrakt, og slik behandling utføres på automatiserte måter, har du rett til å motta dine personopplysninger fra oss i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. Denne retten gjelder imidlertid ikke der den vil påvirke andres rettigheter og friheter på en negativ måte.  

9.11 Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med personvernlovene, har du en juridisk rett til å klage til en tilsynsmyndighet som er ansvarlig for personvern. Du kan gjøre det i EU-landet der du har bopelen din, arbeidsstedet ditt eller stedet for det påståtte lovbruddet.  

9.12 I den grad det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine er samtykke, du har rett til å trekke tilbake samtykket til enhver tid. Tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før tilbaketrekkingen.  

9.13 Du kan utøve noen av rettighetene dine med hensyn til dine personopplysninger ved skriftlig varsel til oss i tillegg til de andre metodene som er spesifisert i denne seksjon 9.  

10. TREDJEPARTSNETTSIDER  

10.1 Nettsiden vår omfatter hyperkoblinger til, og detaljer av, tredjepartsnettsider.    

10.2 Vi har ingen kontroll over, og er ikke ansvarlige for, personvernregler og praksis fra tredjeparter.  

11. PERSONOPPLYSNINGER OM BARN  

11.1 Nettstedet og tjenestene våre er rettet mot personer over 18 år.   

11.2 Hvis vi har grunn til å tro at vi har personopplysninger om en person under denne alderen i databasene våre, vil vi slette disse personopplysningene.  

12. OPPDATERING AV INFORMASJON  

12.1 Fortell oss om personopplysningene vi har om deg trenger å rettes eller oppdateres.  

13. OM INFORMASJONSKAPSLER  

13.1 En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifikator (en streng med bokstaver og tall) som sendes av en nettserver til en nettleser og lagres av nettleseren. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren.   

13.2 Informasjonskapsler kan enten være "vedvarende" informasjonskapsler eller "øktbaserte" informasjonskapsler: en vedvarende informasjonskapsel lagres av en nettleser og vil forbli gyldig til den angitte utløpsdatoen, med mindre den er slettet av brukeren før utløpsdatoen; en øktbasert informasjonskapsel, derimot, vil utløpe på slutten av brukerøkten, når nettleseren er lukket.    

13.3 Informasjonskapsler inneholder typisk ikke informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personopplysninger som vi lagrer om deg kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler.  

14. INFORMASJONSKAPSLER SOM VI BRUKER  

14.1 Vi bruker informasjonskapsler for følgende formål:  
(a) Autentisering - vi bruker informasjonskapsler for å identifisere deg når du besøker nettstedet vårt og når du navigerer nettstedet vårt / navn på informasjonskapsel: 'EleikoGroupV21' og 'EleikoGroup1OutsideKey'  
(b) Status - vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss til å finne ut om du er logget inn på vårt nettsted / navn på informasjonskapsel: 'EleikoGroupV21' 
(c) Handlekurv - vi bruker informasjonskapsler for å opprettholde statusen til handlekurven din mens du navigerer nettstedet vårt / navn på informasjonskapsel: 'EleikoGroup1OutsideKey'  
(d) Språkvalg - vi bruker informasjonskapsler for å opprettholde ditt siste språkvalg/informasjonskapselnavn: 'EleikoGoupCC'  

15. INFORMASJONSKAPSLER SOM BRUKES AV VÅRE TJENESTELEVERANDØRER  

15.1 Våre tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler, og disse informasjonskapslene kan lagres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt.   

15.2 Vi bruker Google Analytics til å analysere bruken av nettstedet vårt. Google Analytics samler informasjon om bruk av nettstedet ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonen som samles inn om nettstedet vårt brukes til å opprette rapporter om bruken av nettstedet vårt. Googles retningslinjer for personvern er tilgjengelig på: https://www.google.com/policies/privacy/.    

15.3 Vi bruker et verktøy kalt Hojtar gjennom Google Tag Manager, for informasjon, besøk: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011639887-Data-Safety-Privacy-Security  

16. ADMINISTRERING AV INFORMASJONSKAPSLER  

16.1 De fleste nettlesere lar deg nekte å godta informasjonskapsler og å slette informasjonskapsler. Metodene for å gjøre dette varierer fra nettleser til nettleser og fra versjon til versjon. Du kan imidlertid motta oppdatert informasjon om blokkering og sletting av informasjonskapsler via disse lenkene:  
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);  
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);  
(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);  
(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);  
(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and  
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).    

16.2 Å blokkere alle informasjonskapsler vil ha en negativ innvirkning på brukervennligheten til mange nettsteder.   

16.3 Hvis du blokkerer informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke alle funksjonene på nettstedet vårt.  

17. INFORMASJONEN VÅR  

17.1 Dette nettstedet eies og drives av Eleiko Group AB.  

17.2 Vi er registrert i Sverige under registreringsnummer 556904-8498, og vårt registrerte kontor er «Eleiko Group AB, Klastorpsvägen 18, SE-30262 Halmstad, Sverige».  

17.3 Vårt viktigste forretningssted befinner seg i «Eleiko Group AB, Klastorpsvägen 18, SE-30262 Halmstad, Sverige».    

17.4 Du kan ta kontakt med oss:  
(a) via post, til postadressen ovenfor  
(b) ved hjelp av vår kontaktside på nettstedet vårt på https://eleiko.com/contact  
(c) på telefon, på telefonnummeret publisert på nettstedet vårt fra og til angitt tidspunkt  
(d) via e-post på info@eleiko.com  

18. PERSONVERNOMBUD  

18.1 Kontaktinformasjon for vårt personvernombud er: Olof Eliasson, olof.eliasson@eleiko.com, telefonnummer +46 72 372 53 65